🔹استاندار خراسان جنوبی بر نگاه ویژه استان به تأمین امکانات و زیرساخت ها در مناطق روستایی تأکید کرد.
معتمدیان با بیان این مطلب در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای منصور آباد، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیت های در اختیار، این برنامه مهم را عملیاتی کنیم.
🔹به گفته وی؛ توسعه شبکه های گازرسانی، برقرسانی و آبرسانی در روستاهای استان از جمله برنامه های اولویت داری بوده که با جدیت دنبال شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است.
🔹وی با اشاره به تحریم های موجود و کمبود نقدینگی ها که تأثیر نامطلوبی بر روند اجرای پروژه های عمرانی گذاشته، اظهار داشت: به منظور جبران این موضوع و پیش بردن برنامه های توسعه ای استان از توان دستگاه های حاکمیتی کمک گرفتیم.
به گفته وی؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد مستضعفان با هدف محرومیت زدایی از شهرستان درمیان، در همین راستا بوده است.
🔹استاندار گفت: بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان، اجرای پروژه های آموزشی، ورزشی، عمرانی و… را در درمیان به عهده گرفته است.
🔹معتمدیان، تلاش های بنیاد علوی در شهرستان درمیان را قابل تقدیر خواند و متذکر شد: پروژه چمن مصنوعی روستای منصور آباد نیز از جمله پروژه هایی است که به همت و مشارکت بنیاد علوی عملیاتی شده است.
🔹وی تأکید کرد: با توجه به حجم اعتباراتی که بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان هزینه می کند، به زودی شاهد تحولی عظیم در این منطقه مرزی خواهیم بود.استاندار خراسان جنوبی :
✅ نگاه ویژه استان به تأمین امکانات در مناطق روستایی
🔹استاندار خراسان جنوبی بر نگاه ویژه استان به تأمین امکانات و زیرساخت ها در مناطق روستایی تأکید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ معتمدیان با بیان این مطلب در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای منصور آباد، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیت های در اختیار، این برنامه مهم را عملیاتی کنیم.
🔹به گفته وی؛ توسعه شبکه های گازرسانی، برقرسانی و آبرسانی در روستاهای استان از جمله برنامه های اولویت داری بوده که با جدیت دنبال شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است.
🔹وی با اشاره به تحریم های موجود و کمبود نقدینگی ها که تأثیر نامطلوبی بر روند اجرای پروژه های عمرانی گذاشته، اظهار داشت: به منظور جبران این موضوع و پیش بردن برنامه های توسعه ای استان از توان دستگاه های حاکمیتی کمک گرفتیم.
به گفته وی؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد مستضعفان با هدف محرومیت زدایی از شهرستان درمیان، در همین راستا بوده است.
🔹استاندار گفت: بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان، اجرای پروژه های آموزشی، ورزشی، عمرانی و… را در درمیان به عهده گرفته است.
🔹معتمدیان، تلاش های بنیاد علوی در شهرستان درمیان را قابل تقدیر خواند و متذکر شد: پروژه چمن مصنوعی روستای منصور آباد نیز از جمله پروژه هایی است که به همت و مشارکت بنیاد علوی عملیاتی شده است.
🔹وی تأکید کرد: با توجه به حجم اعتباراتی که بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان هزینه می کند، به زودی شاهد تحولی عظیم در این منطقه مرزی خواهیم بود.