🔸استاندار خراسان جنوبی آقای معتمدیان با بیان اینکه در روزهای آینده ۱۳۰۹ طرح با اعتبار ۵۷۷ میلیارد تومان در خراسان جنوبی افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی خواهد شد، گفت: افتتاح پروژه های گازرسانی به ۱۸۲ روستا و ۵۲ واحد صنعتی و کلنگ زنی عملیات گازرسانی به ۲۳۳ روستا بخشی از ۱۳۰۹ پروژه ی شرکت گاز خراسان جنوبی است.