#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی از پروژه احداث باند دوم محور طبس- بشرویه بازدید کرد.
این بازدید به منظور اطلاع از روند اجرای کار و میزان پیشرفت پروژه صورت گرفت.
پروژه احداث باند دوم محور طبس- بشرویه با هدف بهسازی ورودی طبس از مسیر ده محمد در دست اقدام است.
طول این محور ۱۲۰ کیلومتر است که ۷۵ کیلومتر آن در داخل حوزه شهرستان طبس قرار دارد.
در حال حاضر تنها ۲ کیلومتر باند دوم در این محور احداث شده است.