آمار مبتلایان به کرونا به تفکیک شهرستان های خراسان جنوبی این روزها باید مشارکت اجتماعی زیاد گردد آدم ها عدد نیستند جان است می رود زندگی است که می رود و عزیز است که می رود

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ورئیس مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۱۳ آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد نمونه ۲۳۶بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۸۱بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۵۵مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۸۳نفر
▫️شـهرستان فردوس ۲۶نفر
▫️شـهرستان قاین ۴۹نفر
▫️شـهرستان طبس ۴۰ نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۳نفر
▫️شهرستان درمــیان ۲نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۵نفر
▫️شـهرستان سرایان ۸نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۱۳نفر
▫️شـهرستان زیرکوه ۲نفر
▫️شـهرستان خوســف ۵نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۵۰بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۰۱نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۷بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۰نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسب نیست.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته۱۲ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۳۵۱مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴مورد از شــهرستان فردوس
▪️۳مورد از شــهرستان ســرایان
▪️۲مورد شــهرستان بیــرجند
▪️ ۱مورد از شــهرستان طـبس
▪️ ۱مورد از شــهرستان درمیان
▪️۱مورد از شــهرستان خوســف

📅 جــمعه ۱۳۹۹/۰۸/۱۶