برگزاری مانور زلزله و تمرین در این مانور می تواند هنگام زلزله نجات بخش باشد.

🔹 ۷۰ درصد مساحت خراسان جنوبی روی گسل قرار دارد و اگر زلزله‌ای رخ دهد همه چیز از بین می‌رود.

🔹زلزله‌هایی که همچنان می‌آیند و خرابی‌هایی که به جا می‌گذارند.

🔸میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی : به صورت میانگین هر ۱۲ سال یک بار یک زلزله مخرب ۶ ریشتری در استان رخ می‌دهد.

🔹زلزله فرضی در مدرسه، دانش آموزان را با نحوه پناه گیری و خروج از مدرسه آشنا می‌کند.