🔹معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس خراسان جنوبی خبر داد.

🔸 مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : موارد بهداشتی در گروه سنی زیر ۲۰ سال به نسبت پارسال کاهش داشته است که یکی از مهم‌ترین موارد می‌تواند بازگشایی مدارس باشد.

🔸او افزود: در گروه سنی بالای ۷۰ سال بین نوبت اول و دوم واکسن کرونای آن‌ها فاصله بسیاری افتاده است، به همین علت ایمنی بدنشان افت پیدا کرده است.

🔹مهدی زاده با اشاره به اینکه مسئولین بهداشت ناظر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس هستند اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌ها حدود ۹۰ درصد موارد غربالگری در مدارس استان رعایت نمی‌شود.