مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت نظارت بر نحوه مدیریت پسماند از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۰ اخطاریه زیست محیطی در این زمینه صادر شد و برخی شهرداری‌ها به محاکم قضایی معرفی شدند.

حسن اکبری روز پنجشنبه افزود: نظارت بر مدیریت پسماند را با قوت ادامه خواهیم داد و امیدواریم اجرای صحیح آن نیز همین وضعیت را پیدا کند.

وی گفت: بسیاری از اخطاریه‌ها ‌پس از صدور به صورت مقطعی کارساز است اما متاسفانه برخی از شهرداری‌ها دوباره به روند قبلی بر می‌گردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: برای مثال شهرداری فردوس و اخیرا شهرداری قاین پس از صدور اخطار، اقدامات اصلاحی قابل توجهی را انجام دادند که باید تداوم داشته باشد.

وی افزود: نظارت به سایت‌های پسماند باید همیشگی باشد و گرنه باز به حالت قبلی برمی‌گردد این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام شده برخی شهرداران پنج ماه است که به سایت پسماند سرکشی نکرده‌اند.

اکبری گفت: براساس قانون، مدیریت پسماند باید تفکیک از مبدا را به دنبال داشته باشد که تقریبا در کشور انجام نمی‌شود اما حداقل‌ها را می‌توان در مدیریت پسماند رعایت کرد.

وی با بیان اینکه به دنبال هزینه‌تراشی برای شهرداری‌ها نیستیم تصریح کرد: شهردارانی که پس از اخطاریه قضایی اول موارد قانونی خواسته شده را رعایت نکنند حتما نسبت به ابلاغ اخطاریه قضایی اقدام دوباره صورت خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر شهرستان نهبندان وضعیت مناسبی در زمینه مدیریت پسماند ندارد و اگر شهرداری اقدامات اصلاحی خواسته شده را آغاز نکند پرونده نهبندان به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی گفت: به غیر از نهبندان شهرستان‌هایی مانند طبس و سربیشه هم وضعیت مناسبی در مدیریت زباله‌گاه‌ها ندارند که شهرداران باید به این بخش به عنوان یک اولویت مهم رسیدگی کنند.

اکبری همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت پسماند به مردم برمی‌گردد تاکید کرد: شهروندان نسبت به تفکیک از مبدا اقدام کنند و دستگاه‌های متولی هم نظارت جدی برای اجرای دقیق مدیریت پسماند را بیش از پیش اعمال می‌کنند.