تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی امسال به ۷۵۰ بهره بردار این بخش در خراسان جنوبی پرداخت شد.

 مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت تسهیلات پرداخت شده به این طرح‌ها را ۵۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
فرجامی فر افزود: سهمیه خراسان جنوبی ۵۲ میلیارد تومان بود که بیش از سهمیه در استان جذب و پرداخت شده است.

مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان افزود: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله است که به هر فعالیت فناورانه که باعث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی شود ، پرداخت می‌شود.

مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت: بهره برداران علاوه بر خرید ادوات کشاورزی همچنین می‌توانند از این تسهیلات برای مکانیزه کردن فعالیت خود و تعویض سیتسم از سنتی به صنعتی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پس از ثبت نام متقاضی ، ۸۰ درصد هزینه خرید ادوات کشاورزی به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود ، افزود: بیشترین پرداخت تسهیلات مربوط به خرید کمباین ، تراکتور و ادوات کشاورزی بوده است.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند سامانه سیتا سامانه یکپارچه اعتباری تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کنند.