🔹استاندار ، فعالیت هر چه بیشتر نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی را مطالبه اصلی استان عنوان نمود.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجی استان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های اصولی و پیش بردن برنامه ها با قدرت و قوت در این مجموعه، می تواند به بهره برداری هر چه بیشتر استان از ظرفیت مرز بینجامد.
🔹وی ، مرز را از محورهای توسعه استان و کشور عنوان کرد و تصریح نمود: از این فرصت می توان در بحث سرمایه گذاری، مراودات و تعاملات ، صادرات و واردات کالا با کشور همسایه و دیگر کشورها استفاده کرد.
🔹به گفته وی؛ تحقق این برنامه ها، فعالیت بیشتر نمایندگی وزارت خارجه در استان و هماهنگی وزارت خارجه با کشور افغانستان را می طلبد.
🔹استاندار با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی، تأکید کرد: تمایل ما برای ایجاد مراودات بین المللی به استان های فراه و هرات و نیز کشور افغانستان خلاصه نمی شود بلکه انتظار داریم نمایندگی وزارت خارجه ، شرایط لازم برای ایجاد ارتباطات استان در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و … با دیگر کشورهای دنیا را فراهم نماید.
🔹ملانوری با تأکید بر این که افغانستان به جهت همجواری در اولویت ارتباطات بین المللی استان است، گفت: طی ۱۰ ماه گذشته که به جهت شیوع کرونا، اغلب مرزها فعالیتی نداشتند، صادرات کشور از مرز ماهیرود به لحاظ وزن ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۶۸ درصد رشد داشته است.
🔹وی ادامه داد: شرایط مطلوب مرز ماهیرود، این مطالبه را تقویت کرده که دیگر مرز های استان به ویژه مرز یزدان نیز فعال شوند.
🔹به گفته وی؛ این موضوع مورد درخواست تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی است و حتی دولت افغانستان هم به این موضوع رغبت دارد.
🔹استاندار با تأکید بر اعلام آمادگی استان برای گشایش مرز یزدان و فراهم بودن زیرساخت های لازم در این منطقه، اظهار داشت: دولت افغانستان تمایل دارد منافعش در بحث بازگشایی یزدان تأمین گردد.

ملانوری به مذاکراتش با والی فراه اشاره کرد و گفت: طبق گفتگوهای صورت گرفته مقرر شد کمیسیون همکاری های مشترک دو منطقه در سطح استاندار دو استان و مدیران دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد و طی این جلسات، خواسته ها و مطالبات دو کشور مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
🔹وی متذکر شد: مقدمات کار برای تشکیل این کمیسیون در حال انجام است و هدف ما از راه اندازی این کمیسیون، بررسی شرایط و ارائه پیشنهاداتی به منظور ترغیب کشور افغانستان به همکاری و همراهی در گشایش مرزهای استان می باشد.
🔹به گفته وی؛ دستگاه های ذیربط می بایست پیشنهادات خود را برای طرح و بررسی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال کنند تا بعد از جمع بندی به جهت پیگیری در اختیار مسئول نمایندگی وزارت خارجه در استان قرار گیرد.
🔹استاندار، ایجاد کنسولگری های ایران در فراه و افغانستان در خراسان جنوبی را از مطالبات استان برشمرد و گفت: نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، این موضوع را باید به طور جدی دنبال نماید. ملانوری ادامه داد: اگر این کنسولگری ها در دو استان فعال شوند، بخش عمده ای از مشکلات موجود، مرتفع می گردد.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه بر استفاده از مرز در زمینه های آموزش عالی، گردشگری سلامت، کشاورزی، خدمات و … تأکید شد