🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از پرداخت رقمی فوق العاده در قالب مرحله ای دیگر از عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان استان خبر داد.
عابدی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: فردا مبلغ یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان عزیز استان واریز می شود.
🔹وی تأکید کرد: با وجود این که امسال و تا این لحظه سوخت مرزنشینان فروشی نداشته اما با پیگیری های شخص استاندار، در این مرحله بیش از مراحل قبلی و رقم یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان واریز می شود.
🔹به گفته وی؛ رقم تعیین شده در قالب عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان در مراحل قبلی ۷۱۴ هزار تومان بوده که در این مرحله افزایش چشمگیری دارد.
🔹معاون استاندار متذکر شد: این دومین مرحله در سال جاری است که رقمی تحت عنوان عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان واریز می گردد.
🔹عابدی ادامه داد: در این مرحله نیز، همچون مراحل گذشته، اهالی ساکن در ۶۹ روستای شهرستان های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه مشمول دریافت این رقم می باشند.
🔹وی اظهار امیدواری کرد؛ با تلاش و پیگیری‌ های شخص استاندار، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان همچنان ادامه داشته باشد.
🔹به گفته وی؛ پرداخت مبالغی در راستای کمک به مرزنشینان در ماندگاری جمعیت در مرزها و جلوگیری از مهاجرت این قشر زحمتکش بسیار مؤثر است