🔸با حکم سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، سرهنگ ناصر فرشید به سمت فرمانده انتظامی خراسان جنوبی منصوب شد.
🔸سرهنگ فرشید پیش از این جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان بوده است
🔸در این مراسم همچنین از خدمات سردار مجید شجاع که به مدت ۴ سال فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بود تقدیر شد.