🔸سال گذشته در ۲۷آبان مصرف گاز خانگی در استان ۳میلیون و ۶۰۰هزار مترمکعب بوده که روز گذشته به دلیل سرمای هوا و کاهش محسوس دما، رقم ۴میلیون و ۳۰۰هزار مترمکعبی در روز را ثبت کرد.

🔸مدیرعامل شرکت گاز استان :با توجه به روند افزایشی مصرف گاز و در پیش بودن فصول سرد سال، چنانچه مردم و سازمانها و ادارات در مصرف گاز صرفه جویی نکنند در تامین سوخت با مشکل مواجه خواهیم شد.