🔹استاندار خراسان‌جنوبی به منظور بازدید از طرح های عمرانی شهرستان نهبندان، در محل اجرای پروژه توسعه بیمارستان شهید آتشدست حضور یافت.
ملانوری در جریان سفر به شهرستان نهبندان، از پروژه های توسعه اورژانس و احداث ساختمان تصویری برداری بیمارستان بازدید کرد.
🔹این بازدید با هدف کنترل شرایط موجود و بررسی راهکارهای شتاب بخشی به روند اجرای کار صورت گرفت.
🔹شایان ذکر است: پروژه توسعه اورژانس بیمارستان در زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال انجام است.
🔹مرکز تصویر برداری بیمارستان نیز با توجه به نیاز شهرستان در زمینی به مساحت ۴٠٠ مترمربع به بهره برداری رسیده است،