سلم آبادی گفت: امسال بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان در گام نخست رزمایش کمک مومنانه از محل کمک‌های کمیته امداد و نیکوکاران در استان جمع‌آوری شد.
در نشست هماهنگی توزیع کمک‌های مومنانه استان اظهار کرد: در گام اول رزمایش کمک مومنانه بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از محل کمک‌های کمیته امداد و نیکوکاران در استان جمع‌آوری شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی افزود: از این میزان کمک جمع آوری شده بالغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نقدی و ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان غیر نقدی در جهت کمک به نیازمندان به کمیته امداد اهدا شده است.
سلم آبادی ادامه داد: حدود پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از کمک های مردمی توسط مراکز نیکوکاری در سطح استان جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست رزمایش کمک مومنانه بالغ بر ۴۳ هزار بسته معیشتی با اعتبار هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توزیع شد.