مرادی گفت: توسعه بیمارستان شهید آتشدست نهبندان از ۳۲ تخت به ۹۵ تخت با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار است که ۳۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارد.

مهدی مرادی  در شورای خیرین سلامت شهرستان اظهار داشت: نهبندان مظهر تمدن نبوی و علوی است و مردم  این شهرستان هم مومن و هم دوستدار اهل بیت(ع) هستند.

سرپرست فرمانداری نهبندان با این شهرستان دیار هشت سردار گلکون کفن و ۲۰۰ شهید دفاع مقدس است، افزود: یکی از ارکان مهم تحقق شعار سال «جهش تولید و مشارکت مردم» مشارکت خیرین در تمامی عرصه ها است، لذا خیرین هر بخش باید شناسایی شوند تا مشکلات رفع شود.

وی با بیان اینکه نظام مسائل حوزه بهداشتی و درمانی با نگاه خیرین از حیث درمانی و عمرانی باید تشکیل شود، افزود: همچنین نیاز است تا یک گردهمایی نهبندانی های مقیم استان های دیگر که دغدغه شهرستان را دارند تشکیل شود.

سرپرست فرمانداری نهبندان از تجلیل خیرین سلامت خبر داد و گفت: کمیته ای برای عضویت واحدهای تولیدی شاخص باید تشکیل شود تا به توسعه شهرستان کمک شود.

مرادی گفت: برای تهیه شناسنامه خیرین شهرستان باید برنامه ریزی شود. تاکنون به همت و کمک دولت و مجمع خیرین سلامت کلینیک تخصصی بیمارستان، ای سی یو و اورژانس بیمارستان  نهبندان تکمیل شده است.

به گفته وی؛ توسعه بیمارستان آتشدست از ۳۲ تخت به ۹۵ تخت با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار است که ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست فرمانداری نهبندان گفت: مرکز جامع خدمات سلامت شوسف و خوانشرف هم ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور