🔹با حضور استاندار خراسان‌جنوبی آخرین وضعیت زیرساخت های شمال شهر بیرجند بررسی شد.
این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، جمعی از مدیران ستادی و استانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند برگزار شد.
🔹در این جلسه با حضور دستگاه های متولی درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های زیربنایی و روبنایی بحث و رایزنی شد.
🔹ارائه راهکارهای لازم در زمینه رفع کاستی های موجود و ارتقاء سطح شاخص های برخورداری شهروندان از خدمات رفاهی از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.