۳۴۸۰فرصت شغلی با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خراسان جنوبی در ۹ماه گذشته تثبیت شد.

 مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف حفظ فرصت‌های شغلی موجود و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار تعداد ۳۲بنگاه اقتصادی دارای مشکل با ۳هزار و ۴۸۰نفر اشتغال مورد حمایت قرار گرفتند.

غلامرضا اشرفی  افزود: حفظ و صیانت از نیروی کار و تثبیت فرصت‌های شغلی بعنوان یکی از اهداف مهم حوزه کاری بوده که در این راستا با شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار که عموما دارای موانعی برای تولید و بازاریابی و مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی هستند و اعلام به مراجع مرتبط و طرح در جلساتی نظیر کارگروه رفع موانع تولید تلاش شده مانع توقف فعالیات این بنگاه‌ها و آسیب به فرصت‌های شغلی موجود شود.

وی حفظ بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط سخت موجود ناشی از تحریم ظالمانه‌ی آمریکا و افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری برای اقتصاد استان و کشور مهم ارزیابی نموده و خواستار حمایت همه جانبه از کارآفرینان استان شد.