امسال بیش از ۴۰۰ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می‌شوند.

، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان تیر  ۱۴۰۰، پروژه‌های گازرسانی به روستا‌های دارای قابلیت گازرسانی در سطح استان به اتمام خواهد رسید و خراسان جنوبی به پویش سبز گازرسانی کشور می‌پیوندد.

سید محمود هاشمی افزود: در حال حاضر تمامی شهر‌ها و ۹۵۶ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و با اتمام طرح های گازرسانی به روستا‌های دارای قابلیت گازرسانی در تیر ماه سال آینده تعداد روستا‌های بهره‌مند از گاز طبیعی در سطح استان به هزار و ۳۱۱ روستا و جمعیت روستایی برخوردار با ۸۸ هزار و ۲۶۰ خانوار به ۹۶ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های گازرسانی به روستا‌های فاقد گاز خراسان جنوبی را ۴۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هزینه‌های گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های خراسان جنوبی از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز ایران تامین می‌شود.

هاشمی ضمن اشاره به بهره مندی ۷۵۴ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی در سه سال اخیر گفت: در راستای تحقق توسعه عدالت اجتماعی با بهره مندی هر روستا از نعمت گاز طبیعی، علاوه بر فراهم شدن رفاه و آسایش، از مهاجرت گسترده به شهر‌ها و نیز قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود.