افتتاح آموزشگاه آزاد سینمایی افق هزاره با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز سینما ۲۲ شهریور بیرجند