🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری ها می توان در احیای سرمایه های راکد اقتصادی استان استفاده کرد.
نشست هماهنگی پروژه های مشترک سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی و خراسان رضوی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی و رضوی، مدیر مجموعه صنعتی گوشت مشهد و همچنین جمعی از مدیران استان در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد.
🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در قبول و اجرای پروژه های اقتصادی استان، افزود: سازمان همیاری بازوی قدرتمندی برای کمک به استانداری است و نقش مهم و مؤثری به عنوان تسهیلگر در پروژه های مختلف اقتصادی استان دارد که در سال ۱۴۰۲ این موضوع کاملاً مشهود بود و باید از این ظرفیت بیشتراستفاده شود.
🔹علیرضا عباس زاده افزود: باید زمینه های لازم به گونه ای فراهم شود تا با مدیریت سازمان همیاری شهرداری ها، سرمایه های راکد اقتصادی در مدیریت شهری استان به چرخه تولید بازگردد و به توسعه اقتصادی استان کمک شود.
🔹وی تصریح کرد: می توان از پتانسیل های سازمان های همیاری دو استان و به ویژه سرمایه گذاری های مشترک در مرز دو استان جهت توسعه اقتصادی استفاده کرد.
🔹در ادامه سید محمد اسماعیل فاطمی مدیرعامل سازمان سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی بیان کرد: مجموعه سازمان همیاری هرداری های خراسان جنوبی آمادگی دارد تا در زمینه های مختلفی از ظرفیت های استان خراسان رضوی بهره برده و در خصوص پروژه های مشترک در زمینه توسعه و سرمایه گذاری و بهره مندی شهروندان و شهرداران با همکاری بخش خصوصی از تجارب موفق این استان بهره مند شود.
🔹محمودرضا فخر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از سفر به خراسان جنوبی، به پتانسیل های فراوان سازمان های همیاری خراسان رضوی و جنوبی اشاره و عنوان کرد: با ایجاد زمینه های لازم و برقراری تعاملات سازنده بین سازمان های همیاری در کنار یکدیگر می توان این ظرفیت بالقوه را به سمت اجرای پروژه های کلان مشارکتی در شهرها و روستاها سوق داد و با تجمیع منابع و توانمندی های موجود به نحو مؤثرتری شاهد نقش آفرینی آنها در سازندگی و آبادانی میهن مان باشیم.
🔹در این نشست در خصوص ظرفیت های سازمان های همیاری خراسان جنوبی و رضوی در جهت کمک به ایجاد رونق در چرخه اقتصادی دو استان استان و به تبع آن معیشت مردم، گفتگو کردند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور