مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در نشستی گفت: برنامه کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه های درمانی سازمان بیمه سلامت از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا می ش دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی در نشستی با بیان اینکه برنامه کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه های درمانی سازمان بیمه سلامت در سال جاری اجرا می شود، گفت: در گام اول از اجرای این برنامه، چاپ دفاتر بیمه سلامت در صندوق بیمه سلامت همگانی، از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ متوقف می گردد . لذا بیمه شدگان عزیز این صندوق که اوراق دفاتر آنان به پایان رسیده است با داشتن کدملی می توانند از خدمات مورد نیاز خود از طریق نسخه نویسی الکترونیکی بهره مند شوند. بدیهی است اوراق موجود در دفاتر سایر بیمه شدگان این صندوق کماکان قابل استفاده می باشد.

مدیرکل بیمه سلامت ادامه داد: مطابق با برنامه سازمانی، در گام های بعدی نیز چاپ دفاتر بیمه سلامت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر از ابتدای خردادماه و سایر صندوق های بیمه ای سازمان بیمه سلامت از ابتدای تیرماه سال جاری متوقف خواهد شد و این بیمه شدگان نیز با داشتن کدملی می توانند از خدمات مورد نیاز خود از طریق نسخه نویسی الکترونیکی بهره مند شوند.

این مقام مسئول افزود: استفاده از اوراق موجود در دفاتر بیمه در صورت داشتن اعتبار، تا آبان ماه سال جاری مقدور خواهد بود و پس از آن خدمات فقط به صورت درج نسخه الکترونیک قابل ارائه خواهد بود.

اربابی تصریح کرد: بیمه شدگان عزیز بدانند که برای دریافت خدمات سطح یک روستائی و خدمات بستری افراد تحت پوشش سایر صندوق های بیمه ای سازمان بیمه سلامت، نیازی به همراه داشتن دفترچه بیمه سلامت نیست و صرفاً با داشتن کارت ملی، امکان دریافت تمامی خدمات درمانی مورد تعهد این سازمان وجود دارد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اجرای برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، کلیه پزشکان در مطب ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها ملزم به تجویز الکترونیکی دارو و خدمات می باشند.

مدیرکل بیمه سلامت به ارسال پیامک به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: در زمان دریافت خدمات درمانی از جمله پزشکی، پاراکلینیک و …، پیامکی مبنی بر دریافت خدمت مربوطه به شماره تلفن همراه بیمه شدگان که در سیستم بیمه سلامت ثبت شده، ارسال می گردد. بنابراین اگر بیمه شده ای پیامک را دریافت نکرد، ضروری است نسبت به پیگیری و اصلاح شماره تلفن همراه خود از طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد این اداره کل در سطح استان اقدام کند.

علی اربابی اظهار داشت: در صورتی که بیمه شده ای برای دریافت خدمات درمانی به مطب و یا مراکز درمانی مراجعه نکرده باشد و پیامکی حاوی اطلاعات مربوط به ویزیت و خدمات پزشکی دریافت کرد، می تواند به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، این موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۶۶۶ پیگیری نماید.

وی در پایان با بیان اینکه پزشکان و موسسات درمانی طرف قرارداد می توانند برای بیمه شدگان فاقد دفترچه بیمه در صورت عدم امکان نسخه نویسی بصورت الکترونیکی، از سربرگ مراکز با درج کدملی، نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ ویزیت توسط پزشک برابر ضوابط، استفاده کنند، عنوان کرد: داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک نیز مکلف به پذیرش و ارائه خدمات به این بیمه شدگان مبتنی بر قرارداد با سازمان بیمه سلامت می باشند.