#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانی رییس دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۲۶۱ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
🔸 از این تعداد نمونه ۱۷۰ مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۷بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۰۳ مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

🔺مــوارد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

▫️شـهرستان بیــرجند ۷۵ نفر
▫️شهرستان فردوس ۱۱ نفر
▫️شـهرستان قاین ۱۷ نفر
▫️شـهرستان طبس ۲۳ نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۲ نفر
▫️شهرستان درمــیان ۵ نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۳ نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۱ نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۲ نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۱۶ نفر
▫️شهرستان خوســف ۵ نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۳۴۳بیـمار با علائــم حاد تنفســـی در بیمارستانها بستری می باشند.
◽️تعداد ۲۱۳ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۳۳ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۴ نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با شش مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۳۳مـــــورد افزایش پیدا می کند.

⚠️‼️پنج مورد از فوتـی جدید مـربوط به شـهرستان بیرجند و یڪ مورد به شـهرستان زیرکوه می باشد.