جمعی از هنرمندان شهرستان در نشستی صمیمی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار نمودند.

 

در ابتدای این دیدار عارف قاسمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوسف به بیان گزارشی از فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان در سالجاری پرداخت.

در ادامه نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ضمن خیر مقدم به هنرمندان گفت:خوشحالم از اینکه فعالیت خود را در استانی در حوزه فرهنگ و هنر ادامه می دهم که با کثرت مفاخر و شخصیت های برجسته و تاثیرگذار شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم ظرفیت های جدیدی را در حوزه های فرهنگی و هنری استان بگشاییم،گفت: انتظار من از هنرمندان این است که با تعامل و هم فکری با مجموعه این اداره کل به سمت توانمند سازی بیشتر حرکت کنند و بستری حرفه ای تر را در این حوزه ها ایجاد نمایند.

نبی زاده بیان داشت:نگاه ما در فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همان بستری است که به استقلال،رونق و تسریع مسیر حوزه های مختلف فرهنگی و هنری اعتقاد دارد و تمام تلاش ما این است که این فضا را در همه جنبه های عمومی و دولتی استان تسریع کنیم.

وی احترام و توجه به جایگاه پیشکسوتان را حایز اهمیت دانست و یادآور شد: قطعا با هماهنگی ،اتحاد و همگامی هنرمندان این استان می توانیم

استعدادهای بالقوه موجود را به منصه ظهور و بروز رسانده و جایگاه این استان را در حوزه فرهنگ و هنر ارتقاء بخشیم.