#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

وضعیت بحرانی کرونا در خراسان جنوبی: تعداد مبتلایان بیماری کرونا دوباره در خراسان جنوبی رکورد زد

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مـهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

تا امــروز۲۹مــهرماه از مجمـوع ۱۸۱۳۸ازمایش انجام شده۴۹۵۳مـورد مـثبت ڪرونا در اســتان شناسایی شده است.

طی ۲۴ساعت گذشته، ۲۳۱آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
از این تعداد نمونه ۱۶۷مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۵۷بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۰۹مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۱۶۷مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۶۴نفر
▫️شـهرستان فردوس ۱۹نفر
▫️شـهرستان قاین۴۲نفر
▫️شـهرستان طبس ۱۴نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۱نفر
▫️شهرستان درمــیان ۷نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۵نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۲نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۱۱ نفر
▫️شهرستان خوســف ۱نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۳۰۳بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۱۸۶ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۳۰بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۶نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با شـــش مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۲۲مـــــورد مــی باشد.