🔹با حضور استاندار خراسان جنوبی، ۸ طرح شرکت آب و فاضلاب استان به بهره برداری رسید.
این پروژه ها به صورت همزمان در مراسم بهره برداری از مخزن آب و ایستگاه پمپاژ شهر سرایان افتتاح شد.
🔹پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان برای هفته دولت شامل آبرسانی به روستاهای بیدسک و شیرگ ججگ در درمیان، آبرسانی به روستاهای ابامنصوری، آویز، نوبهار، خورزاد و بنی خانیک در سرایان، آبرسانی به روستای گلنام در سربیشه، آبرسانی به روستاهای سراب، گوراب و تبلو در قاین، توسعه شبکه توزیع آب مسکن روستایی در سطح استان و احداث مخزن آب و ایستگاه پمپاژ شهر سرایان می باشد.
این پروژه ها به صورت همزمان، با حضور استاندار در سرایان و با استقرار فرمانداران شهرستان ها در محل پروژه های مرتبط به بهره برداری رسید.
🔹شرکت آب و فاضلاب استان برای عملیاتی کردن مجموع این طرح ها ۳۰۲ میلیارد ریال هزینه کرده و اعتبار هزینه شده برای اجرای ۱۰ مجتمع آبرسانی روستایی نیز بیش از ۲۱ میلیارد تومان است.
🔹جمعیت منتفع از این پروژه ها در سطح استان ۱۱ هزار و ۴۰۷ نفر می باشند.
شایان ذکر است: شرکت آب و فاضلاب برای ایجاد مخزن ۲ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ شهر سرایان، ۵۸ هزار میلیون ریال هزینه کرده تا تأمین آب بهداشتی و سالم ۶ هزار نفر جمعیت برخوردار از این پروژه، بدون دغدغه صورت گیرد.