معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از جذب چهار متخصص اطفال برای استان خبر داد و گفت: این پزشکان که در شهرستان های نهبندان، قاینات، درمیان و طبس مستقر خواهند شد فعالیت خود را خرداد ماه جاری آغاز خواهند کرد.

سید جلال احمدی روز یکشنبه گفت این شهرستان ها فاقد پزشک متخصص اطفال نبوده اند اما با توجه به نیاز ضروری و کمبود پزشک، سهمیه مربوطه در اختیارشان قرار گرفت که به صورت تعهد خدمت مشغول به کار خواهند شد.

وی اظهار داشت: در مجموع ۲۲ متخصص و چهار فوق تخصص اطفال در استان خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کمبود پزشک متخصص از چالش های مهم و اصلی استان است و به طور تقریبی در تمامی رشته ها حتی در مرکز استان با کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص مواجه هستیم.

وی افزود: هر سال تعدادی پزشک متخصص توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گذراندن طرح در استان های مختلف توزیع می شود و این پزشکان بعد از گذراندن طرح مربوطه در استان نمانده و بعد از ۱.۵ تا ۲ سال استان را ترک می کنند به همین دلیل دانشگاه مجبور به جایگزینی مجدد پزشک است.

احمدی گفت: در تمامی رشته ها از جمله داخلی، مغز و اعصاب، جراحی عمومی، قلب و رادیولوژی حتی در مرکز استان نیاز به پزشک متخصص داریم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نمی تواند برای ماندگاری پزشکان در استان اقدام خاصی انجام دهد گفت: تنها کاری که از دست ما بر می آید ارایه مشوق هاست اما این موارد تاثیر زیادی در ماندگاری آنان ندارد.

وی تصریح کرد: سهمیه پزشکان متعهد به خدمت از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا آذرماه امسال به استان اعزام خواهند شد اما تعداد پزشکان هنوز مشخص نشده است.