🔹با حکم وزیر آموزش و پرورش، ملانوری به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی منصوب شد.
بر اساس حکمی به امضای وزیر آموزش و پرورش، استاندار به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان معرفی شد.
🔹در متن حکم محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش آمده؛ ” به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، به ریاست شورای آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی منصوب می شوید.
🔹با عنایت به نقش حساس شوراهای آموزش و پرورش در تصمیم‌گیری های راهبردی و تسهیل فعالیت‌های اجرایی، بی‌تردید حضور فعال و ارزشمند جنابعالی در جلسات شورا و بهره‌مندی از ظرفیت بانوان و جوانان و همکاری صمیمانه با سایر اعضا، موجبات تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.
🔹توفیق روز افزون تان را در توسعه تعلیم و تربیت آینده‌سازان میهن اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم”.
🔹شایان ذکر است: این حکم، در انتهای جلسه شورای آموزش و پرورش استان توسط واقعی مدیر کل آموزش و پرورش به استاندار اهدا شد.