#پوستر

ما ملت حسینیم
فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین در ساعت ۲۱ شب عاشورا در سراسر کشور

#لبیک_یا_حسین
#شب_عاشورا
#سراسر_ایران_حسینیه