#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔹براساس جدول جدید رنگ بندی رسمی شهرستان ها از ۲۵ بهمن ماه ،شهرستان قائن به عنوان اولین شهرستان نارنجی استان پس از مدت ها اعلام شد.

🔹در این رنگ بندی علاوه بر شهرستان های بیرجند،فردوس و زیرکوه ،شهرستان نهبندان هم زرد اعلام شده است.

🔹به این ترتیب شهرستان های طبس، درمیان،بشرویه،سرایان،سربیشه و خوسف در وضعیت آبی قرار دارند.