۳۵ کیلومتر از محور فردوس بجستان در محدوده شهرستان فردوس واقع شده که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 استاندار خراسان جنوبی در سفر به شهرستان فردوس از طرح احداث باند دوم محور تکمیل ۳۵ کیلومتر از محور فردوس بجستان تا پایان سالبجستان – فردوس بازدید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دراین بازدید گفت: عملیات اجرایی این طرح در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

داعی افزود: حدود ۳۵ کیلومتر از این محور در خراسان جنوبی و در محدوده شهرستان فردوس واقع شده که ۱۳ کیلومتر از آن باقی مانده که بنا به پیش بینی‌های صورت گرفته در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای نصب تابلو‌های ایمنی، گاردریل و اجرای دو دستگاه زیرگذر، این طرح تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.