رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان و فرمایش‌های خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی مطلوب از سوی مسئولان نظام تاکید نموده و آن را به‌عنوان راهکاری برای حل مسائل جامعه مطرح و از آن به‌عنوان یک راهبرد اصلی یاد نمودند
مدیریت جهادی تبلوری از ارزشمندی به جامعه است استان خراسان جنوبی همواره به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک در شرق کشور نیازمند مدیریت جهادی است که عدم ثبات مدیریتی در آن باعث گردیده که روند توسعه در استان آن‌چنان‌که باید و شاید صورت نگیرد آنچه مسلم است این‌ است که عملکرد مدیران طی دوران ثبات افزایش می‌یابد چرا که ثبات مدیریتی به معنای افزایش ثبات روابط درونی و بیرونی نیز بوده که به نوبه خود هزینه تراکنش مدیران را کاهش می‌دهد و فرصت بیشتری برای تمرکز بر بهبود عملکرد در اختیار آن‌ها می‌گذارد استان خراسان جنوبی طی سه سال گذشته شاهد تغییر سه استاندار بود که عمر مدیریتی آنان به هجده ماه هم نمی‌رسید و اینک زمزمه‌های تغییر چهارمین استاندار خراسان جنوبی در دولت دوازدهم نیز شنیده می شود محمدصادق معتمدیان در حوزه مدیریت اجرایی در بدو ورود به استان کاملاً ناشناخته بود که توانست با بکارگیری مدیریت جهادی انتظارات را از خود برآورده سازد و آنچه مشهود است اینکه در این مدت کوتاه عملکرد استاندار معتمدیان نمره قبولی را از مردم دریافت کرده است اما جای نگران‌کننده آنکه تغییرات خواسته و ناخواسته در حوزه مدیریت استان و عدم ثبات مدیریتی مطابق آنچه گفته شد مدیریت جهادی را نیز به سرانجام نخواهد رساند
هر چند خدمت‌رسانی به مردم در نظام جمهوری اسلامی توقف پذیر نیست اما آنچه می‌تواند دچار خدشه گردد به نوعی اعتمادبه‌نفس در مدیران است جابجایی مداوم مدیران امکان اتخاذ دیدگاه بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌کند و زمان اجرای برنامه‌ها را نیز به آن‌ها نمی‌دهند و استان خراسان جنوبی در این زمینه بسیار متضرر شده است
بنابراین نیاز است به یک نقد جدی از این عدم ثبات مدیریتی صورت گیرد از این رو سازمان‌های مردم‌نهاد استان خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش‌های اجتماعی و مدنی استان مطالبه‌گری جدی خود را از دولت محترم در زمینه جابجایی استاندار فعلی و محبوب و جهادی به نفع مردم را خواستار است
سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی