🔹معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: نزدیک تر کردن خدمات دستگاه های اجرایی به مردم از اولویت های استان است.
حسینی با بیان این مطلب در دیدار با رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در همین راستا، طی دو سال گذشته، اقدامات ارزنده ای در سطح شهرها و بخش های استان انجام گرفته است.
🔹وی تأکید کرد: افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی از پیامدهای این اتفاق می باشد.
🔹معاون استاندار اظهار داشت: با پیگیری های شخص استاندار، مبنی بر سهل الوصول کردن خدمات دستگاه ها برای مردم در مناطق مختلف و دور از نقاط شهری، مجتمع های اداری در برخی بخش های استان راه اندازی می شود.
🔹حسینی متذکر شد: راه اندازی مجتمع های اداری برای اولین بار در کشور و به صورت پایلوت در خراسان جنوبی اجرایی می شود.
🔹وی ادامه داد: با استقرار نماینده های ادارات و دستگاه های اجرایی در این مجتمع ها، مردم به راحتی می توانند در دورترین نقاط استان هم به خدمات اداری دسترسی داشته باشند.
🔹به گفته وی؛ این اقدام در راستای تأمین رفاه مردم صورت می گیرد.
🔹معاون استاندار در ادامه به تشریح اقدامات و برنامه های استان در راستای تکریم ارباب رجوع پرداخت.
🔹حسینی به کسب رتبه برتر خراسان جنوبی در بین دیگر استان ها در همین زمینه نیز اشاره کرد.
🔹رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار از اهتمام دولت به رفع مشکلات و ساختارهای اداری گفت.
🔹شاهپری در ادامه ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم در دستگاه های اجرایی را از نتایج این اقدام برشمرد.
🔹وی با اشاره به سفر چند ماه پیش انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خراسان جنوبی و پیگیری مکرر موارد مطرح شده در آن سفر توسط استاندار، گفت: تحقق مطالبه استاندار و راه اندازی مجتمع های اداری در برخی مناطق، منشأ تحول خواهد بود.