لغو ۱۰ پرواز رفت و برگشت فرودگاه بیرجند در هفته جاری ، مسافران مرکز استان را دچار چالش کرده است.
هفته گذشته نیز ۱۴ پرواز رفت و برگشت بیرجند باطل شد. جای خالی کار و تلاش جهادی در فرودگاه بیرجند به ویژه در اداره کل فرودگاه های استان کاملا محسوس است.
پروزاهای تهران-بیرجند و بیرجند- تهران در روزهای ۱۱ ، ۱۳(شب) ، ۱۴ دی ماه باطل شده است. ۱۵ ماه نیز پروازی در فرودگاه بیرجند وجود ندارد.
پروازهای بیرجند-تهران و تهران-بیرجند ۱۲ دی ماه (شب) ، ۱۳ دی ماه (صبح) کامل فروخته شده و ظرفیت خالی ندارد.
امروز برقراری پرواز فوق العاده در مسیر تهران-بیرجند-تهران که در بامداد ۱۲ دی ماه با هواپیمایی ۵۰ نفره انجام میشود، اعلام شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور