با موضوعات:
۱️⃣ شهید محله ما
۲️⃣ رزمنده محله ما
۳️⃣جانباز محله ما
۴️⃣ آزاده محله ما
۵️⃣ مسجد محله ما و شهدا
۶️⃣ رویدادهای کنگره شهدا

در سه قالب
🔻 مصاحبه و خاطره
🔻 نماهنگ
🔻 مستند کوتاه

دریافت آثار در شبکه های اجتماعی:
@shahid_khj

جهت اطلاعات بیشتر به کانال ذیل مراجعه فرمائید
@ghahremaneman_khj