این روزها، پرفسور قائمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، از مسئولیت این دانشگاه، کناره گرفت تا در کسوت استادی به تربیت دستیارانی به مثابه خود برای خدمت به مردم بپردازد. مردی که مطمئنا، عدم حضورش در مدیریت مجموعه علوم پزشکی استان، احساس خواهد شد. پروفسور قائمی، همچون تیغ جراحی‌اش که معجزه‌گر بیمارانش بود، مدیریتش بر دانشگاه علوم پزشکی،  التیام‌بخش دردهایی شد که سال‌ها دانشگاه و بیمارستان‌های استان با آن دست و  پنجه نرم می‌کرد.

به صراحت می‌توان گفت که در دوره‌ای که قائمی، سکاندار علوم پزشکی بیرجند بود، بیشترین امکانات به نسبت گذشته، به بیمارستان‌ها و سیستم درمانی استان خراسان جنوبی تزریق شد. وی با ارتباط تنگاتنگی که با وزارت بهداشت و شخص وزیر داشت، توانست سخن معروف استاندار خراسان جنوبی را که «باید مدیران برای توسعه استان با مدیران ارشد وزارتخانه‌ای خود ارتباط بگیرند» به عینه تجسم بخشید. تعداد بالای حضور مقام عالی وزارت بهداشت در استان، تا احداث و راه‌اندازی بیمارستان ایرانمهر تا اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها و پروژ‌ه‌های متعدد دیگر و نیز امکانات مالی بیمارستان‌ها، همه و همه، نشان از قدرت و نفوذ پروفسور قائمی در مجموعه وزارت بهداشت داشت. بحق می‌توان گفت، پروفسور قایمی، فرزند این خاک و بوم است. فرزندی که به رغم فرصت مهاجرت از این استان، بنا به وصیت پدرش در این استان ماند تا به مردم محروم خراسان جنوبی خدمت کند. مردمی که خودش را برخاسته از انها می‌دانست. مردمی که سال‌هاست، بسیاری از آنان، مدیون علم و دست‌های معجزه‌گر این استاد مسلم جراحی مغز و اعصاب در کشور هستند و این روزها باز هم این استاد تصمیم گرفته است تا در کسوت استاد با علم‌اموزی به دستیاران و دانشجویانش، باعث رشد دانشگاه زادگاهش باشد و همچنان بر وصیت پدر پایبند بماند. امید است به همت  قائمی و قائمی‌های دیگر، این استان همیشه در مسیر رشد و اعتلاء قرار گیرد  و نخبگان استان در هر سنگری برای این استان، تاثیرگذار باشند تا دردی از دردهای ناگفته این استان التیام یابد. و همچنان امید است که با توجه به درایت مقام عالی وزارت بهداشت، با انتخاب مدیری توانمند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مسیر اعتلای خود را بیش از پیش بپیماید و شاهد پیشرفت‌های عظیم علمی، درمانی و آموزشی در این زمینه باشیم. مردم بیرجند، همواره قدردان تلاش‌های پروفسور قائمی در این استان بوده و خواهند بود.