وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور جراحی چشم بیماران در یکی از روستاهای خراسان جنوبی برای هشتمین بار به خراسان جنوبی سفر می‌کند. وی در دوران تصدی دکتر قایمی هفت بار به این استان سفرکرده است و ای اولین سفر بعد از تغییرات در این دانشگاه به استان است 

به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فردا ۴ آبان ماه به خراسان جنوبی سفر می‌کند.

در این سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این سفر چشم چند بیمار در یکی از روستاهای شهرستان بشرویه را به صورت رایگان عمل می‌کند.


در هفتمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خراسان جنوبی، ۱۵ پروژه بهداشتی و درمانی افتتاح و دو طرح کلنگ زنی شد.