معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از نیمه بها بودن بلیط سینماهای استان در ساعات قبل از افطار در ایام ماه مبارک رمضان خبر دا.

 سید علی زمزم گفت: در ایام ماه مبارک رمضان بلیط سینماهای استان در سانس‌های اکران شده قبل از افطار و تا ٨ شب نیمه بها است .

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی، دو سانس دیگر از ساعت ٢١ تا ٢٣ و ٢٣ تا ١ بامداد در سینماهای مرکز استان در ایام ماه مبارک رمضان اکران خواهد شد که بلیط این سانس‌ها بدون تخفیف و تمام بها است.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: سانس‌های بعد از افطار فقط برای سینماهای بیرجند در نظر گرفته شده است.