اولین سفر استانی معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی، با سفر به شهرستان نهبندان انجام شد. سفری متفاوت به مدت سه روز که در نوع خود بی نظیر بود. معتمدیان با کوله‌باری از تجربه و اطلاعات، پا به استان خراسان جنوبی نهاده است.گویی سالهاست این استان را می‌شناسد، با مردمش زندگی کرده و می‌داند سرمنشا مشکلاتشان  کجاست.

معتمدیان تمام شهرستان نهبندان را بررسی میدانی نمود و از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده کرد. حتی به دعوت  مرد عشایری به روستایی رفت که مطمئنا تاکنون هیچ مقامی پا به آنجا نگذاشته بود. مسیری سخت و دشوار که شاید هر کسی به جان نمی خرد و چقدر رفتارهایی از این دست امروز نایاب شده است. در مدت سه روز سفر به شهرستان نهبندان، معتمدیان به مدیران استانی خود نشان داد که برای مشاهده مشکلات مردم باید پا به پای آنها قدم زد و باید با تشریفات بی‌مورد و تعارفاتی که این روزها باب شده است مقابله کرد. او نشان داد که برای حل مشکلات مردم باید از جنس مردم بود، باید در سطح مردم بود و باید به درون مردم سفر کرد. استاندار در سفر استانی خود به نهبندان نشان داد که  کار بر پایه خدمت به مردم برایش مهم است و در این راه خستگی نمی پذیرد. او در این سفر بارها تاکید کرد که  تشکیل جلسات باید منتج به نتیجه مطلوب باشند و مدیران پای کار در میدان خدمت‌رسانی. و چقدر به زبان راندن این سخنان برایمان خوشایند و مطبوع است. چون مدتهاست که از این فاز فاصله داریم. اگر چه تا عمل هنوز فاصله داریم.

مشایعت استاندار در این سفر استانی، امید آن را زنده نمود که استانمان به زودی در مسیر توسعه و شکوفایی تکانی خواهد خورد. امری که سالهاست منتظر آن هستیم. با توانمندی که از معتمدیان مشاهده کردیم، به جرات می توان گفت با سفرهای دیگر او به جای جای استان، این امید پررنگ‌تر هم خواهد شد و شاهد تغییرات بزرگی در استان خواهیم بود.