نوشته :

امیر شاهین نایبی فر

احزاب و جریان های سیاسی از سلیقه های متفاوتی برخوردار هستند اما هم افزایی و همکاری آنها با یکدیگر در مقوله توسعه همه جانبه، زمینه ساز تقویت منافع ملی و استانی است.

احزاب و تشکل های سیاسی باید تقویت منافع ملی و استانی را به عنوان مهمترین کارکرد خود در نظر گرفته و در این حوزه وحدت رویه کاری و اتحاد در تصمیم گیری داشته باشند.
پدیده سیاست زدگی در استان خراسان جنوبی غالب بوده و این نگاه زمینه ظهور و بروز استعدادها و توسعه منابع موجود را کاهش داده است.
اگر قرار باشد توسعه همه جانبه و پایدار در خراسان جنوبی تحقق یابد، نخبگان سیاسی استان باید در بحث رشد و توسعه استانی لباس سیاسی را از تن درآورده و با نشستن پشت یک میز با هم افزایی، همدلی و همزبانی حول مسائل و نیازهای اساسی استان به اجماع برسند.
هم افزایی زمانی ایجاد می شود که چند منبع و ظرفیت کنار هم قرار گیرند که فراتر از حاصل جمع آن منابع و ظرفیت هاست.
برخی استان های همجوار در این زمینه تجربه خوبی داشته و نخبگان سیاسی آن استان از اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدال گرا یا مستقل جلساتی را به شکل ماهیانه برای توسعه استان خود برگزار می کنند و در حیطه ای که به منافع استانی آنها مربوط است خارج از نگاه سیاسی با وحدت و همدلی پیگیر پیشرفت استان خود هستند که این نگاه باید در خراسان جنوبی هم تقویت شود.
هر چند با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استانی برای ایجاد تالار گفت و گوی سیاسی اقدام مفیدی در راستای ایجاد هم افزایی سیاسی بین احزاب و گروه های مختلف انجام شده که این روند باید تقویت شود تا تکثر دیدگاه و سلایق زمینه توسعه استان را فراهم کند و از هدر رفت منابع و ظرفیت ها جلوگیری شود.
تجربه چند سال اخیر در استان خراسان جنوبی بیانگر این مهم است که احزاب و جریان های سیاسی نگاه توسعه ای نداشته و فعالیت آنها محدود به ایام انتخابات است، اشخاص وجه تمایز احزاب با یکدیگر هستند و اصولا مجالی برای طرح ایده و نگاه ها باقی نمی ماند.
شاید تمرکزگرایی حاکم بر ساختار سیاسی کشور را باید عامل این بیماری سیاسی دانست اما به باور نگارنده چنانچه معتقد به نقش و جایگاه احزاب در جامعه باشیم و فرآیند را از پایین به بالا بنگریم این بدنه استانی احزاب هستند که به نمایندگی از جامعه، مطالبات مردمی را به طرح تبدیل و آن را مطالبه می کنند.
بی شک همگرایی تشکل ها و فعالان سیاسی استان حول محور توسعه شاه کلید پیشرفت و آبادانی خواهد بود که برای نیل به این هدف می توان از تجربه موفق دیگر استان ها در این خصوص بهره برد.
وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی زمینه ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف است و رقابت های سیاسی باید سبب ساز گسترش ثبات سیاسی شود و هرچه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبت تری به خود می گیرد.
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروه های سیاسی محقق می شود که این مهم از ضروری ترین نیازهای استان مرزی خراسان جنوبی است.
اگر در فعالیت ها و رقابت های سیاسی، تخریب جای نقد سازنده را بگیرد، مهمترین آسیبی که به اقتصاد وارد می شود کاهش سرمایه گذاری و گسترش رکود است، بنابراین وقت آن رسیده احزاب و نخبگان سیاسی با برگزاری جلسات ماهانه با هدف توسعه خراسان جنوبی فارغ از نگاه خاص متبوع سیاسی شان، با همفکری و همدلی زمینه رشد همه جانبه را فراهم کنند و حاکمیت هم توجه بیشتری به دیدگاه احزاب در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی داشته باشد.