از تحولات مدیریتی اخیر در حوزه استانداری، تغییر مدیریت روابط عمومی حوزه استانداری بود. او که تجارب ارزنده‌ای در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای داشت، توانست در مدت خدمت خود، فعالیت‌های روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود را ساماندهی و به آن رونق بخشد که در طی سال‌های پیشین آن، کمتر دیده می‌‌شد. آن گونه که در سال‌های نه چندان دور، تنها وظیفه این مدیریت در دستگاه‌های اجرایی به تهیه عکس و فیلم و گزارش محدود می‌شد. بهاری توانست با تجربه خود تغییرات مهمی را در نگرش نسبت به روابط عمومی ایجاد کند که کاری بس مهم و قابل تقدیر است. با امدن بهاری به روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، ذات اصلی روابط عمومی روشن شد.

برگزاری دوره‌های متعدد اموزشی به منظور توانمندسازی حوزه روابط عمومی دستگاه‌ها و ارتباط تنگاتنگ با اهالی رسانه و تکریم ارباب رجوع و همکاران، از اقدامات بارز مدیر کل روابط استانداری بود. اقداماتی که در کنار ارتباط تنگاتنگ با مدیران استان از بهاری، فردی ساخت تا در یادها بماند و از آن به بعد، کار را برای مدیران کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی و سازمان‌ها، شفاف اما سخت‌تر و سخت‌تر کند.

بهاری در دوران تصدی این پست نشان داد با تمام قوا در راه منویات مقام معظم رهبری و ارمان‌ها و شعارهای نظام و دولت حرکت کرده و این امر مورد تصدیق همه‌ی حامیان دولت است. تغییر بهاری، سوالاتی زیادی در ذهن متبادر کرد. لیکن مطمئنا استاندار محترم خراسان جنوبی از خدمات وی در جایی مهم‌تر بهره خواهد برد. چرا که این روزها استان به چهره‌هایی همچون بهاری که با خلوص نیت و اخلاق خوش و توان مدیریتی بالا و با پایبندی به اعتقادات و احترام به تفکر خود و دیگران فعالیت می‌کرد، نیازمند است تا شکاف خلا مدیریتی دراین استان کوچک‌تر و کوچک‌تر شود.