مینا مشهدی مدیراجرایی اولین استارت آپ ویکند گردشگری بیابان لوت از اولین رویداد استارت آپ بیابان لوت به میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند خبرداد و بیان کرد: این رویداد به همت دانشگاه پیام نور بیرجند، اتاق بازرگانی بیرجند، انجمن بین المللی گردشگری بیابان لوت و دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این رویداد که به مدت سه روز از ۴ الی ۶ اردیبهشت ماه سالجاری در دانشگاه پیامنور بیرجند برگزار خواهد شد افزود: گردشگری لوت اولویت اول را دارد و محورهای جانبی این رویداد کشاورزی، صنایع دستی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است.

مشهدی ادامه داد: به تیم های برتر اول تا سوم این رویداد جوایزی نقدی و غیر نقدی اعطاء خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با شماره ۰۹۰۱۷۲۴۸۷۴۴ برای ثبت نام تماس و یا به کانال تلگرامی @startup_toutis  و آیدی swp_tourism@ مراجعه کنند.