کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری استان با حضور استاندار تشکیل شدکمیته پژوهش استان جهت تصویب نهایی پروژه های پژوهشی استان ، امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل دفتر استاندار برگزار گردید.
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با اشاره به کم بودن رقم بودجه اختصاص داده شده به طرح های پژوهشی، بر اولویت بندی طرح های پژوهشی به ترتیب طرح های اقتصادی، اشتغال زایی و گره گشا از مشکلات استان  و همچنین استفاده حداکثری از محققان و پژوهشگران استانی در اجرای طرح های پیشنهادی  تاکید کرد.