رییس گروه پیش بینی و پیش آگاهی‌های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون شاهد کاهش ۵۱ درصدی بارندگی نسبت به سال قبل در استان هستیم.

جواد نخعی افزود: ۶۶.۷ میلیمتر بارندگی در مدت مشابه پارسال به ثبت رسیده بود اما در سال جاری تاکنون ۳۲.۴ میلیمتر بارندگی داشتیم.

وی گفت: این میزان بارندگی در میانگین بلند مدت هم کاهش ۲۳ درصدی را به همراه داشته است.

رییس گروه پیش بینی و پیش آگاهی‌های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته از نیمه بهمن تا نیمه اسفند بارندگی‌ها بین پنج تا ۱۰ درجه از میانگین نرمال کمتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: نقشه‌های هواشناسی بیانگر افزایش پنج تا ۱۰ میلیمتری بارندگی‌ها در نیمه اسفند تا فروردین ۱۴۰۰ است.

نخعی از افزایش بارندگی‌ها بین پنج تا ۱۰ میلیمتر در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: وضعیت بارندگی در این مدت در شمال شرق بیشتر از نرمال و در بقیه شهرستان‌های استان نرمال خواهد بود.

خراسان جنوبی در سه روز آینده از لحاظ دمایی وضعیت یکنواخت دارد و سرما و یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان ادامه خواهد داشت.

سال آبی – زراعی در ایران از اول مهر هر سال آغاز می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.