آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه عملیات آبرسانی به روستای اصفهک شهرستان طبس را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی: ۱۴۵۲۰۹۸
شناسه انتشار: ۷۳
شماره م / الف: 

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی