?استاندار خراسان جنوبی با خانواده گرانقدر جانباز و شهیدین شهپر دیدار کرد.
ملانوری در این دیدار، خانواده شهدا را چشم و چراغ نظام و انقلاب خواند.
?وی خاطرنشان کرد: والدین و همسران شهدا از جمله ایثارگرانی هستند که با تربیت فرزندان شاخص و مؤثر برای نظام رسالت شان را انجام دادند.
?شایان ذکر است: شهید محسن شهپر در سال ۶۵ در منطقه مهران و شهید محمد مهدی شهپر در سال ۶۰ در منطقه کرخه به شهادت رسید .