#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

حکایت عجیب خراسان جنوبی ستاد کرونا محدودیت ها را تصویب کرده است نشست های خبری هست – ورزشکاران دور هم جمع می شوند ،مسولین معزز در کنار هم در پروژه ها عکس یادگاری می گیرند ، اماکن متبرکه فضاهای خدماتی اش باز است . گویا در کنار مردم مسولین معزز هم کرونا را جدی نگرفته اند و در کنار همه اینها بازارها باز و گرم – اصنافی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند حتی نانوایی هایی که به این امر مبادرت می ورزند نتیجه می گیریم ساز و کار اجرایی برای نظارت دقیق نیست و در کنار آن مشارکت اجتماعی و حس مسولیت پذیری مردم پایین امده است، پس حالا حالاها باید گرفتار کرونا باشیم از ماست که بر ماست