#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
و واڪسیناسـیون خــراسان جنــوبی

📆جــمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه ۵۲۲
▪︎مثبت: ۶۰ (۱۱%)