فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۳۰ کیلو مرفین در بازرسی از خودروی کامیون کشنده در محورهای کویری شهرستان”خوسف”خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سردار”مجید شجاع” گفت: با دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر حمل و جابه جایی مواد مخدر، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان “خوسف” موضوع را پیگیری و محورهای کویری این شهرستان را رصد کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان داشت: مأموران با تشکیل ۹ تیم عملیاتی مبارزه با مواد مخدر منطقه کویری شهرستان خوسف را پایش و به یک کامیون کشنده که از جاده خاکی وارد آسفالت شده مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

سردار شجاع افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ۲۳۰ کیلو مرفین که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو جاساز شده بود کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقم قضائی معرفی و روانه زندان شد.