استاندار خراسان جنوبی در پیامی به مناسبت هفته پژوهش گفت: پژوهش و تحقیق از ارکان اساسی توسعه و رشد جامعه محسوب می شود و امروزه در همه کشورهای توسعه یافته توسعه علم و فناوری نقش محوری دارد.

خراسان جنوبی در پیام محمد صادق معتمدیان آمده است: امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه که به دنبال تقویت بنیان های توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بالا بردن قدرت رقابت خود با دیگر کشورها هستند، توسعه علم و فناوری نقش محوری دارد.
وی افزود: برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش، تحقیق، نوآوری و فناوری سنگ بنای اولیه به شمار می رود و در واقع میان کم و کیف عملکرد پژوهشی هدفمند و مستمر در هر جامعه و میزان توسعه یافتگی آن جامعـه، رابطه مستقیم وجود دارد که بدون آن هیچ کشوری قادر به شناسایی و حل مشکلات موجود و طرح استراتژی برای توسعه و پیشرفت نخواهد بود.
استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: هفته پژوهش و فناوری فرصتی است مغتنم برای یادآوری جایگاه ارزشمند این مقوله و تجلیل از فعالین این عرصه؛ اینجانب ضمن اغتنام فرصت، هفته پژوهش و فناوری را به اساتید محترم دانشگاه ها، دانشجویان، محققین و پژوهشگران تبریک و تهنیت عرض می نمایم؛ امیدوارم با اشاعه فرهنگ پژوهش و انجام فعالیت های پژوهشی مؤثر، بررسی دقیق وضع موجود، شناسایی نقاط ضعف و چالش های کشور و استان، ترسیم وضع مطلوب و ارایه راهکار علمی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و هوشمندانه برای رفع مشکلات و حرکت رو به رشد ایران اسلامی و استان خراسان جنوبی مسئولین امر را یاری نمایند.
به گزارش ایرنا ۲۴ تا ۳۰ آذرماه هفته پژوهش است.