رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مهمترین مشکل استان در زمینه صادرات به خصوص به کشور افغانستان تامین تعهدات ارزی است.

 علیرضا خامه‌زر  در دیدار اعضای جدید هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با استاندار خراسان جنوبی اظهارداشت: با این روند دولت نمی‌توانیم تعهدات ارزی را عملیاتی کنیم و برای رفع این مشکل باید صادرات به کشور افغانستان رفع تعهد شود.

وی عنوان کرد: در دوره جدید فعالیت، سه کمیسیون به مجموع کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اضافه شد و ۹ کمیسیون در اتاق بازرگانی بیرجند فعال است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: کمیسیون‌ها بازوی مشورتی اتاق هستند و هر کمیسیون موضوعات تخصصی خود را پیگیری و مشکلات غیر قابل حل هم به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منتقل می کند.

خامه‌زر با بیان اینکه در دوره جدید بحث حضور استان در رویدادهای اقتصادی داخل و خارج از کشور است، یادآور شد: سال گذشته در نمایشگاه محصولات غذایی گلفود دبی شرکت کردیم و اینک نیز یک هیات به نمایشگاه محصولات غذایی ترکیه اعزام شده است.

وی با اشاره به اینکه در افغانستان و ترکمنستان به عنوان اتاق استان پاویون گرفته‌ایم تا بازرگانان از آن استفاده کنند، افزود: سال گذشته هفت نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان برگزار شد که درخواست می‌شود امسال هم جلسات با ترتیب و اولویت برگزار شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درزمینه بحث خرده فروشی در بازارچه‌های مرزی استان نیز گفت: ما می‌توانیم زمینه را فراهم کنیم اما سامانه‌ای تعریف نشده که درخواست اقلام را داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این زمینه بر ضرورت فعال تر شدن زیرمجموعه های اتاق بازرگانی و توسعه صادرات به اوراسیا تاکید کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور